ΦΕΚ 215/ΑΑΠ/08.09.2017

  • 20 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 166832

Απόρριψη πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ 430 και 431 της «Παραλίας Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού. (1)

Επιστροφή