ΦΕΚ 696/Β/04.03.2020

  • 05 Μαρτίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/23008/1191

Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114), από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων, επί ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-24 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές Περιφερειακών Ενοτήτων Λήμνου και Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».(1)

Επιστροφή