ΦΕΚ 614/Β/26.02.2020

  • 27 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 1739/17228

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργιθέας Ν. Καρδίτσας.(1)

Επιστροφή