ΦΕΚ 584/Β/24.02.2020

  • 24 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339

Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019.(2)

Επιστροφή