ΦΕΚ 570/Β/24.02.2020

  • 24 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ13/9386/2020

Ορισμός αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Σουβάλας Ν. Αίγινας».(3)

Επιστροφή