ΦΕΚ 690/Β/04.03.2020

  • 05 Μαρτίου 2020

Απόφ. 26896/2493

Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας Ηπείρου και των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται στην Περιφέρεια.(1)

Επιστροφή