ΦΕΚ 793/Β/12.03.2020

  • 12 Μαρτίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460

Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις.(1)

Επιστροφή