ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/01.09.2017

  • 20 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 90743/2612

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 222α και καθορισμός χρήσεων γης.(2)

Επιστροφή