ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/31.07.2017

  • 20 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 73838/2212

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αρταίων στα Ο.Τ 214 και 215 με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(3)

Επιστροφή