ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020

  • 12 Μαρτίου 2020

Απόφ. Π.Ν.Π.

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.(1)

Επιστροφή