ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020

  • 12 Μαρτίου 2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4674

Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή