ΦΕΚ 518/Β/19.02.2020

  • 20 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 21887/19

Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών αδρανών υλικών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.(3)

Επιστροφή