ΦΕΚ 209/ΑΑΠ/22.08.2017

  • 20 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 1712

Αναθεώρηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Ηρακλείου.(1)

Επιστροφή