ΦΕΚ 71/Δ/14.02.2020

  • 14 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 3674

Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ΄23 εκτός σχεδίου πόλης και εκτός του οικισμού Επάνω Πινές του Δήμου Αγ. Νικολάου Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.(3)

Επιστροφή