ΦΕΚ 70/Δ/13.02.2020

  • 14 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 7976

Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη του προ - Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολι- βαδικές και βραχώδεις - πετρώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, (άρθρο 17 του ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή