ΦΕΚ 451/Β/13.02.2020

  • 14 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 3038

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης.(1)

Επιστροφή