ΦΕΚ 277/Δ/12.09.2017

  • 21 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 55164

Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Κόλπος Κάμπου» Δήμου Πάτμου, Νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή