ΦΕΚ 67/Δ/12.02.2020

  • 12 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 19771

Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, του Υπουργού Γεωργίας, για έκταση εμβαδού 1.985,60 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μιχαλόλακκα», ΤΚ Ελεκίστρας, ΔΕ Πατρέων, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας.(3)

Επιστροφή