ΦΕΚ 63/Δ/12.02.2020

  • 12 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 280773

Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην θέση «ΚΑΘΙΣΜΑ» Τ.Κ. Καλαμιτσίου Δ. Λευκάδας Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή