ΦΕΚ 62/Δ/12.02.2020

  • 12 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. Π.Δ.24-1-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ν. Λάρισας) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή