ΦΕΚ 62/Δ/12.02.2020

  • 12 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 277/12982

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβαδού 1.433.325,80 τ.μ. στη θέση «Λογοθέτη- Προφήτης Ηλίας» περιφέρειας Τ.Κ. Στουπαίων της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας.(2)

Επιστροφή