ΦΕΚ 417/Β/12.02.2020

  • 12 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 427/4152

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας Ν. Λάρισας.(2)

Επιστροφή