ΦΕΚ 60/Δ/10.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 16542

Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ τ. Β’/133/1934) κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, του Υπουργού Γεωργίας, για έκταση εμβαδού 4.497,80 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Γκρεμιστό νερό», ΤΚ Σουλίου, ΔΕ Πατρών, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας.(3)

Επιστροφή