ΦΕΚ 56/Δ/07.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. Π.Δ.20-1-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου του ομώνυμου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου στην περιοχή «Λιμνιάτης», στο Ο.Τ. 10, έγκριση πεζοδρόμου και επιβολή προκηπίου.(1)

Επιστροφή