ΦΕΚ 56/Δ/07.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/77671/3525

Σημειακή Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) στο Ο.Τ. 2068 της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ15, του Δήμου Καλαμαριάς (Ν.Θεσσαλονίκης). (2)

Επιστροφή