ΦΕΚ 54/Δ/07.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 7446/19

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων: 1) του κτηρίου επί των οδών Κάδμου 7 και Λυκούργου και 2) του κτηρίου επί της οδού Λυκούργου 5 στην Καβάλα και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτών.(1)

Επιστροφή