ΦΕΚ 54/Δ/07.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 66506

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 216 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης, με έγκριση της προτεινόμενης οδού.(3)

Επιστροφή