ΦΕΚ 52/Δ/07.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠ ΕΝ/Δ ΕΣΕΔ Π/123354/1434

Ανάκληση της 1515/11.1.2007 απόφασης Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων στις οδούς Αγίου Δημητρίου 9 και Καλαμίδα 12 Ο.Τ. 38/65 και στο οποίο υπάρχει κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο» (ΦΕΚ 30/ ΑΑΠ/31.1.2007).(1)

Επιστροφή