ΦΕΚ 272/Δ/04.09.2017

  • 21 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 53382

Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού -Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Μάρμαρα Φόνων» Δ.Κ. Καμείρου, Νήσου Ρόδου έμπροσθεν της Κ.Μ. 792Α Γαιών Φανών.(1)

Επιστροφή