ΦΕΚ 381/Β/07.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ40Α/6359/2020

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: «Πλακόστρωση του Αλιευτικού Καταφυγίου Παντελίου».(2)

Επιστροφή