ΦΕΚ 349/Β/07.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. Γ2γ/οικ5471

Προϋποθέσεις διασύνδεσης και χορήγησης αδείας συντήρησης αίματος σε ιδιωτικές κλινικές.(2)

Επιστροφή