ΦΕΚ 271/Δ/05.09.2017

  • 21 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 188268

Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην «Λίμνη Καϊάφα Τ.Κ Ζαχάρως Δήμου Ζαχάρως Ν. Ηλείας.(1)

Επιστροφή