ΦΕΚ 316/Β/06.02.2020

  • 06 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 22160_598

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.(1)

Επιστροφή