ΦΕΚ 327/Β/07.02.2020

  • 07 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 12684

Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών στην Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.(4)

Επιστροφή