ΦΕΚ 50/Δ/05.02.2020

  • 05 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 7448/19

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων τριών (3) κτηρίων που βρίσκονται στην Καβάλα, ως εξής: α) το κέλυφος του κτηρίου επί των οδών Ανεξαρτησίας και Σαλαμίνος 5 (μαζί με το κέλυφος της πίσω προσθήκης επί της οδού Ανεξαρτησίας), β) το κέλυφος του κτηρίου επί της οδού Ανεξαρτησίας 4-4α και γ) το κτήριο επί της οδού Αναγεννήσεως 8 και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.(1)

Επιστροφή