ΦΕΚ 50/Δ/05.02.2020

  • 05 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 7451/19

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δύο (2) κτηρίων ως εξής: α) του κτηρίου επί των οδών Πτολεμαίων και Φαίδρας και β) του κτηρίου επί της οδού Πτολεμαίων 54 στην Καβάλα και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτών.(2)

Επιστροφή