ΦΕΚ 32/Δ/03.02.2020

  • 05 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 2098

Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ. Καρυοχωρίου, της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Εορδαίας.(1)

Επιστροφή