ΦΕΚ 266/Β/03.02.2020

  • 05 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 8099

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.(1)

Επιστροφή