ΦΕΚ 270/Δ/05.09.2017

  • 21 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 197617

Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΧΑΛΙΚΙΑ-ΒΑΤΤΑ» Φλομοχωρίου Δήμου Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας.(1)

Επιστροφή