ΦΕΚ 249/Β/03.02.2020

  • 04 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 5555(2019)/112

Κανονισμός αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου και των υπαγομένων σε αυτήν εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.(1)

Επιστροφή