ΦΕΚ 221/Β/03.02.2020

  • 04 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/8128/5924/141/76

Μερική ανάκληση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2-7-2019 απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο» (Β΄ 2812) της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το μέρος που αναφέρεται σε «αναπαραστάσεις» μνημείων κατόπιν της αριθμ. 227/2019 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.(3)

Επιστροφή