ΦΕΚ 269/Δ/05.09.2017

  • 21 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 190130

Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην Θέση «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ» Δ.Δ. Καρουσάδων Δ. Κέρκυρας Ν. Κέρκυρας.(2)

Επιστροφή