ΦΕΚ 40/Δ/03.02.2020

  • 03 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 32095

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 157, στην Πολεοδομική Ενότητα 1, Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνα.(2)

Επιστροφή