ΦΕΚ 39/Δ/03.02.2020

  • 03 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 9967

Αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Κ.Χ.1325 της Π.Ε. Νεάπολης του Δήμου Αχαρνών ιδιοκτησίας Ράιου Παναγιώτη.(2)

Επιστροφή