ΦΕΚ 31/Δ/31.01.2020

  • 03 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 48553/944

Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου περιοχής «Μεζαράκια» Ευαγγελιστρίας Χίου, στην θέση Π.Κουντουριώτου 42 και Σκύμνου.(2)

Επιστροφή