ΦΕΚ 203/Β/31.01.2020

  • 03 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/ 29.05.2019 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές που λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 2172).(1)

Επιστροφή