ΦΕΚ 861/Δ/31.12.2019

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/521065/54362/3988/1234

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος φερόμενης ιδιοκτησίας Πέτρου και Σταματίου Γαλάκου, στην Τ.Κ. Λάγιας, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας. (1)

Επιστροφή