ΦΕΚ 861/Δ/31.12.2019

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/547267/57179/4178/1309

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου, φερομένης ιδιοκτησίας Τσιμπερδώνη Ιερεμία, εντός του οικισμού Βρίσας, Δ.Ε. Πολιχνίτου, του Δήμου Δυτικής Λέσβου -Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου - Περιφέρειας.(2)

Επιστροφή