ΦΕΚ 269/Δ/05.09.2017

  • 21 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 191532

Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ-ΑΧΡΩΨΑΣ» Δ.Δ. Ευγήρου, Δ. Λευκάδας Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή