ΦΕΚ 25/Δ/30.01.2020

  • 31 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 8821 πε

Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος για την ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου - αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, στο Ο.Τ.1025 της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα Π.Ε. Θεσσαλονίκης.(2)

Επιστροφή